waardevermeerdering, veilig voedsel

en natuurlijk landschap

dat is natuurinclusief

Veilig voedsel

Hoe fijn is 't wanneer je het voedsel op je bord kan vertrouwen? Dat het nu en in de toekomst met liefde wordt geproduceerd op de boerderij die op fietsafstand ligt en dat je kan zien en voelen hoe het er daar aan toegaat.

Natuur en landschap

In een ontwakend landschap worden langzaam de contouren zichtbaar. Een veelvoud van gewassen groeit in een afwisseling van bomen en open stukken land;. waar cultuur- en natuurgronden zacht in elkaar overgaan.

Streekeconomie

Voedsel betrekken van een streekboerderij verhoogt het inkomen voor de streekboerderij. Zoals in elke economische activiteit is dat geld nodig om de kosten te dekken en de producent/de boer te belonen voor zijn arbeidsinzet.

Leeromgeving

De natuur ontwikkelt en verandert voortdurend. Denk aan de seizoenen, klimaatontwikkelingen en de wijze waarop de grond gebruikt wordt om voedsel te produceren. Ontwikkelen en leren doe je bij voorkeur samen.

Doelen en waarden van het fonds

Het Fonds zoekt synergie tussen aantrekkelijk groen landschap en bedrijven die daarin voedsel produceren vanuit een ecosysteembenadering Lees meer over ecosysteem.

Het kan gaan om zones rondom woonkernen  lees meer over rendabel stadsgroen en om zones rondom natuurgebieden.

Zo creëert het Fonds ecologische, sociale en economische waarden.

Verbinden door veilig voedsel
We verbinden streekbewoners en betrokkenen door levering van gezond en veilig voedsel afkomstig uit een gewaardeerd natuurlijk landschap.
Natuurlijke principes
We benutten natuurlijke principes in het ecosysteem: (micro)biodiversiteit, synergie, zelfregulering en weerstandsvermogen.
Streekeconomie
We ontwikkelen een Streekeconomie in dynamisch evenwicht en verminderen extern grondstoffengebruik, uitstoot en afval.
Optimalisatie arbeidsinzet
We optimaliseren de arbeidsinzet, bijvoorbeeld door combinaties van mechanisatie, automatisering en schaalvergroting.
Milieu
We minimaliseren het energieverbruik en CO2 emissie uit fossiele energie
Communicatie
We communiceren doel- en praktijk gericht
Humane waarden
We vermeerderen de humane waarden in leertrajecten, we monitoren en borgen deze.