Biodiversiteit van controle naar adaptie

Biodiversiteit van controle naar adaptie

controle en adaptie

De overgang naar natuurinclusieve streekproductie betekent een overgang van een controle model naar een adaptiemodel.

Het belangrijkste verschil is dat een controle model vraagt om een continu alert zijn en ingrijpen. Zodra er een disbalans optreedt moet ingegrepen worden om te voorkomen dat er schade ontstaat.

Het adaptatiemodel vraagt om het respecteren van het biodynamische evenwicht in het ecosysteem. De Streekboeren benutten het zelfregulerend vermogen dat besloten ligt in de micro- en macro-biodiversiteit. Dat leidt tot voedselveiligheid in de zin dat er geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt en dat de continuïteit van de voedselvoorziening gewaarborgd wordt.

Omwonenden waarderen het natuurlandschap met flora en fauna. Het Fonds ondersteunt de Streekboeren en zal monitoren en maatregelen voorstellen als het evenwicht verloren dreigt te gaan. Door het inbouwen van leertrajecten verlaagt het Fonds de risico’s.

 Kenniscluster(s) in deze publicatie

Arbeidsinzet. Biodiversiteit.

Invalshoek(en) in deze publicatie

Leeromgeving. Natuurlijk landschap. Veilig voedsel.