Compost en tomaten

Compost en tomaten

De tomaten profiteren van de compost die gevormd is uit de mest die de koe hier gedurende de wintermaanden achterliet.

Nadat de laatste tomaten in september geoogst zijn, wordt de verrijkte teeltaarde uitgereden naar de boomteelten en windsingels. Uit de teeltaarde komen slechts langzaam nutriënten vrij. In de bak wordt met nieuwe houtsnippers (uit snoeihout) een vers bed opgemaakt waar de koeien vanaf oktober verblijven, als de groei van het gras gestopt is.Kenniscluster(s) in deze publicatie

Biodiversiteit. Composteren. Dubbeldoel. Teelten.

Invalshoek(en) in deze publicatie

Veilig voedsel.