Compost voor groenten

Compost voor groenten

groenten

In april gaan de koeien de wei weer in en krijgt het compostbed een teeltfunctie door er 10 cm. Teeltaarde op te leggen. Op de foto hierboven wordt er op voorgrond al groenten verbouwd, terwijl er op de achtergrond koeien lopen op het compostbed. De groenten kunnen van april tot en met september worden verbouwd en geoogst.

Ondertussen gaat de compostering door en er wordt de compost gebruikt door de teelten op het bed. In het najaar wordt, na de laatste oogst het restant als teeltaarde uitgereden. Dit proces draagt bij aan de opbouw van organische verbindingen in de bodem met daarop productie van gezond voedsel.

Composteren en gezondheid zijn afhankelijk van microbiodiversiteit: hoe meer soorten hoe meer stabiliteit en weerstandsvermogen. Jaarlijks worden door het composteren van mest en houtsnippers (snoeiafval) de koolstof en stikstof kringlopen gesloten en wordt het organisch stof gehalte van de bodem verhoogd.Kenniscluster(s) in deze publicatie

Biodiversiteit. Composteren. Kringlopen.

Invalshoek(en) in deze publicatie

Veilig voedsel.