Composteren: Koolstof- en stikstof kringlopen optimaal sluiten

Composteren: Koolstof- en stikstof kringlopen optimaal sluiten

composteren

De koeien worden in de winter op een beschut houtsnipperbed gezet. Zo wordt weidegrond niet onnodig kapot gelopen en blijft de melkgift van de koeien op peil.

Om het houtsnipperbed zo droog mogelijk te houden wordt er een foliedak overheen gebouwd. Onder dat dak kan de wind de waterdamp uit de urine afvoeren. Een afzuiging onder de houtsnippers zorgt voor voldoende stuurstof in de houtsnippers, waarmee ook de temperatuur van het composteringsproces gestuurd kan worden.

Voor goede compost is een zacht en warm bed nodig waarin temperatuur en vochtigheid worden bewaakt.

De toplaag van het bed wordt 2x/week bewerkt. Om de homogeniteit te behouden is het van belang dat de mestconcentratie gelijkmatig wordt verdeeld. Dat kan alleen als de koeien op verschillende plekken gevoerd worden. Op deze foto is gekozen voor een rijdende voerwagen, die buiten gevuld wordt en binnen steeds op een andere plek wordt gezet. Zo verplaatst de mestconcentratie zich met route van de voederwagen.Kenniscluster(s) in deze publicatie

Biodiversiteit. Composteren. Kringlopen.

Invalshoek(en) in deze publicatie

Veilig voedsel.