Divers Landschap

Divers Landschap

Voor de Maashorst heeft BoeInNatuur vier landschapselementen gedefinieerd en in kaart gebracht.

De landschapselementen zijn kavel overschrijdend en zullen door het gebruik van de gronden zich verder ontwikkelen. Zo ontwikkelt het landschap zich en naar mate, bijvoorbeeld de voedselbossen tot wasdom komen, wordt de ontwikkeling meer en meer zichtbaar.

Niet alleen in de zichtbare wereld ontstaat meer diversiteit. Ook in de niet zichtbare (abstracte) wereld van de micro-organismen bacteriën en al wat zich aan ons oog onttrekt neemt de diversiteit toe. Die diversiteit zorgt voor een natuurlijk evenwicht waarmee het zelfregulerend vermogen dat besloten ligt in de micro- en macro-biodiversiteit wordt benut.

Dat leidt tot voedselveiligheid in de zin dat er geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt en dat de continuïteit van de voedselvoorziening gewaarborgd wordt.Kenniscluster(s) in deze publicatie

Biodiversiteit.

Invalshoek(en) in deze publicatie

Natuurlijk landschap. Veilig voedsel.