Invalshoeken

Om aan te sluiten bij de interesse van bezoekers van de website is gekozen voor vier invalshoeken die ook centraal staan in de benadering van Natuurinclusieve Landbouw door het Fonds.

Veilig voedsel
veilig voedsel

uitgangspunt van het Fonds is dat de Streekboerderijen voorzien in 60% van de voedselbehoefte van ongeveer 250 gezinnen uit de omliggende streek. Veilig betekent gezond en voor de komende generaties.

Natuurlijk landschap
natuurlijk landschap

Landschappen nemen een centrale plaats in.  Het Fonds ziet toe op duurzame landschapsontwikkeling vanuit de beginselen van het dynamisch zelfregulerend vermogen van de natuur, biodiversiteit (boven en ondergronds) en een circulaire bedrijfsvoering.

Streekeconomie
economie

Streekeconomie staat voor verbondenheid van de Streekboerderij met de streek en de economische waarde die de boerderij brengt

Leeromgeving
leeromgeving streekboerderijen

In de leeromgeving komen praktische ervaringen en vragen en de wetenschap samen. De Leeromgeving is toegankelijk voor hen die dagelijks bezig zijn met natuurinclusieve landbouw.