Ecosysteem

Het ecosysteem biedt diensten, o.a. de opvang en de distributie van zonne-energie. Middels fotosynthese wordt zuurstof geproduceerd en CO2 vastgelegd in organische stoffen zoals voedsel en hout. Mensen en dieren in het ecosysteem zijn afhankelijk van fotosynthese en hebben baat bij natuur en landschap met een groot groen oppervlak en dus een voorkeur voor groenblijvende planten liefst van verschillende hoogten.

Het ecosysteem kan ook biodiversiteit bieden. Klik hier om meer te weten over biodiversiteit. Rijkdom aan soorten leidt tot weerstandsvermogen en veilig voedsel.

Een streekboerderij die vruchten, noten, zuivel, vlees en eieren produceert is niet vanzelfsprekend een kostendekkende onderneming. Dat lukt wel als optimaal gebruik gemaakt wordt van de ecosysteemdiensten. Lees meer over ecosysteemdiensten indicatoren en de relatie met de streekeconomie.

Om ecosysteemdiensten te benutten en economisch kostendekkend te worden is kennis nodig. Die kennis is er nog maar weinig. Dus zetten we een bedrijf op dat tegelijkertijd een leeromgeving biedt.

Veilig voedsel
veilig voedsel

Weerstand en veiligheid komen voort

uit biodiversiteit. Omwonenden en recreanten

kunnen bovendien profiteren van een

aantrekkelijk gevarieerd landschap

met vele mogelijkheden van zelfpluk.

Natuur en landschap
natuurlijk landschap

Fonds, boeren en vrijwilligers werken

samen aan de ontwikkeling van

voedsellandschap, bij voorkeur rond

natuurgebieden en woonkernen.

Streekeconomie
Mobiele kippenren

De streekeconomie kan zich ontwikkelen

door de opbrengsten te verhogen.

Dat kan door de synergie tussen gezonde

Voeding en aantrekkelijk landschap.

Ook moeten de kosten verlaagd worden

door minimale inputs van buitenaf.

Leeromgeving
leeromgeving streekboerderijen

In de leeromgeving komen praktische ervaringen en vragen en de wetenschap samen. De Leeromgeving is toegankelijk voor hen die dagelijks bezig zijn met natuurinclusieve landbouw.