Leeromgeving

De levende bodem met alles wat daarop leeft, verandert voortdurend. Houd dus voeling met die veranderende bodem en de wijze waarop de bodem gebruikt wordt om voedsel te produceren. Leren doe je bij voorkeur samen.

 

Het leerproces begint op het moment dat (potentiële) boeren en het Fondsbestuur elkaar ontmoeten op een plek waar een natuurinclusieve streekboerderij ontwikkeld kan worden. Dan komen vragen aan de orde betreffende: Bedrijfsomvang en eigendomssituatie, Bestemming van de te verwerven grond, Financiering en Planontwikkeling. Een stroomschema dat hierbij behulpzaam kan zijn vindt u hier:

 

Uitgangspunt bij planning en monitoring zijn de continue veranderingen (lees meer over monitoring). In dat proces komen vragen op. Soms gaat het om specialistische vragen en wordt gezocht naar de beste (monodisciplinaire) kennisbron. Dan spelen het internet en de Wageningse Universiteit een belangrijke rol. Maar vaker gaat het om multidisciplinaire vragen. En daarbij speelt Jan-Paul Wagenaar, landbouw coördinator bij het Louis Bolk Instituut een belangrijke rol.

Al doende werken we aan een database. Daarin zijn ook te vinden: de risicoanalyse waarmee wij prioriteiten stellen; en de verklarende woordenlijst op basis waarvan de verdere database is ingericht. Voor meer informatie over kennisontwikkeling klikt u hier: Kennisontwikkeling en risico.