Leeromgeving

De natuur ontwikkelt en verandert voortdurend. Denk aan de seizoenen, klimaatontwikkelingen en de wijze waarop de grond gebruikt wordt om voedsel te produceren. Ontwikkelen en leren doe je  bij voorkeur samen.

 

De Streekboeren delen hun ervaringen en kunnen voor vragen terecht bij de Raad van Samenhang, een onafhankelijk adviesorgaan van het Fonds Natuurinclusieve Streekboerderijen. In de Raad van Samenhang hebben specialisten zitting die vanuit hun expertise vragen kunnen beantwoorden en die toetsen bij andere specialisten. Vragen vanuit de praktijk worden zo vanuit een multidisciplinaire benadering beantwoord en op die manier leren praktijk en wetenschap van elkaar. Het Fonds deelt de kennis en ervaringen en houdt niets voor zichzelf.

 

Vanuit de leer –en ontwikkelomgeving worden  de ontwikkelingen op de boerderijen gemonitord. Dit gebeurt aan de hand van de uitgangspunten voor natuurinclusieve landbouw zoals die door het Fonds Natuurinclusieve Streekboerderijen zijn geformuleerd in een 7- tal waarden en doelen. lees meer over clusters en kennisgebieden.  De plannen voor de specifieke (7) locaties zijn het startpunt. Deze plannen omvatten een veelheid van onderwerpen; van teeltplannen tot de optimale indeling van het boerenerf, van de aanpak bij het composteren tot de verwerking van zuivelproducten, van wijze waarop de producten worden verkocht tot de inzet van vrijwilligers.

 

Voor de Streekboerderijen waarin het Fonds participeert is het van belang dat er voldoende streekboeren zijn die de uitdaging aandurven,  over basis kennis beschikken, inzicht, openheid en het ondernemerschap om succesvol een Streekboerderij te ontwikkelen.