Natuur en landschap

Streekboerderijen worden ingericht in overgangszones tussen natuur en landschap. Hoe fijn is het wanneer er op fietsafstand een boerderij ligt in een natuurlijke omgeving waar je kan zien en voelen hoe je voedsel geproduceerd wordt?  

 

De ecosysteemdiensten o.a. zonne-energie worden optimaal benut met veel aandacht voor meerjarige struiken en bomen. Het bladerdek loopt hoog op met etages vanaf lage kruidachtige gewassen naar struiken, naar laagstam en hoogstam vrucht- en notenbomen. De voorkeur gaat uit naar diepwortelende gewassen, die bijdragen aan betere water en mineralen-huishouding in de bodem. Het Fondsteam biedt op verschillende manieren steun aan de boer bij de ontwikkeling van het boerderij-concept. De landschapsarchitect (Pieter Veen) neemt het landschap en de geschiedenis ervan in zich op. Hij luistert naar de ideeën en wensen van de boer (Wilco de Zeeuw), de adviseur en leverancier van plantgoed (Sjef van Dongen), Streekplanner (Frank van Beuningen) en landbouweconoom (Coen van Beuningen); en al die ideeën komen samen in het ontwerp. Door de dominante rol van de meerjarige aanplant ligt het ontwerp voor de komende 50 jaar vast. Vooruit denken en rekening houden met de volgende generaties is dus belangrijk.