Streekeconomie

Voedsel betrekken van een streekboerderij verhoogt het inkomen voor de streekboerderij. Zoals in elke economische activiteit is dat geld nodig om de kosten te dekken en de producent/de boer te belonen voor zijn arbeidsinzet.

 

Streekbewoners kopen meer dan alleen voedsel. Het gaat om veilig voedsel, om voedsel gecreëerd in een natuurlijk landschap; het gaat om voedsel geproduceerd in een omgeving met een grote biodiversiteit op een bodem die meer en meer wordt verrijkt.

 

Zo ontstaat gaandeweg een directe verbinding tussen streekbewoners en streekboeren. Een verbinding op basis van vertrouwen. Een vertrouwen tussen streekbewoners en streekboeren.

 

De streekboerderijen gebruiken de uitgangspunten voor natuurinclusieve landbouw zoals die door het Fonds Natuurinclusieve Streekboerderijen zijn geformuleerd in een 7-tal waarden en doelen [lees meer over de waarden en doelen van het Fonds]. Die geven het referentiekader voor het maken van plannen, de monitoring en het leren en het meten van resultaten voor elke individuele en unieke locatie.

 

Zo plukken streekbewoners de vruchten van hun aankopen bij de streekboeren en creëren zij samen de basis voor een continue ontwikkeling waarbij de kracht van de natuur gebruikt wordt om de opbrengsten van de gronden te vergroten.

 

Het Fonds creëert  een leer- en ontwikkel omgeving [lees meer over de leer –en ontwikkelomgeving] om kennis en ervaring toegankelijk te maken en zo het geleerde te gebruiken bij de transitie van nieuwe boerderijen naar Natuurinclusieve Streekboerderijen.

 

Het Fonds Natuurinclusieve Streekboerderijen investeert in landbouwgronden, opstallen en meerjarige aanplant. Het Fonds ontwikkelt de komende jaren minimaal zeven streekboerderijen en trekt hiervoor kapitaal aan bij beleggers en overheid, die de waarden van het Fonds onderschrijven en zich voor lange tijd aan het Fonds committeren.