Streekeconomie

Opbrengsten in de streekeconomie worden verhoogd door ecosysteemdiensten te benutten, o.a.:

 

  • De invallende zonne-energie wordt beter opgevangen en gedistribueerd door de inrichting met heggen en bosranden met meerjarige (groenblijvende) gewassen in etagebouw: te beginnen bij lage kruidachtigen, hogere struiken, laagstam en hoogstam bomen

 

  • Het bodemleven wordt verder ontwikkeld door diepwortelende planten en daarbij neemt het vasthoudend vermogen toe.

 

  • Bij gewassen-keuze en landschapsinrichting wordt een hoog niveau van biodiversiteit gerealiseerd: voorbeeld BIN: 60 soorten/variëteiten op 24 ha. Daardoor zijn er weinig kosten voor plaag- en ziektebestrijding.

 

Kosten in de streekeconomie worden verlaagd door o.a.:

 

  • Externe inputs worden geminimaliseerd door een hoog niveau van circulariteit

 

  • De rekeningen voor elektriciteit en fossiele brandstoffen zijn laag door efficiënt gebruik van de zonne-energie en minimalisering van transport

 

  • Afval en verliezen worden geminimaliseerd

 

Een natuurinclusieve streekboer beperkt afval en verliezen door balans tussen enerzijds het pakket aan producten dat past bij de bodem en de ligging van de boerderij; en anderzijds de behoeften en de specifieke vraag van omwonenden. Het gaat om korte ketens, minimaal transport en kosten. Bij de zoektocht naar balans speelt de webwinkel een belangrijke rol. Bij voorkeur sluit de boer wekelijkse basisabonnementen af en biedt de mogelijkheid om daarbij wekelijks nog (extra) bestellingen door te geven. Een aantrekkelijke en eenvoudige website is daarbij een belangrijk hulpmiddel, bij voorkeur met souplesse. Maar de souplesse wordt beperkt door de meerjarige gewassen die voor de komende 50 jaar vastliggen, dus moeten die gewassen zorgvuldig gekozen worden. Tussen de heggen is ruimte voor dierhouderij en lagere kruidachtige gewassen en granen. Gestreefd wordt naar 60% vruchten, noten, groenten, aardappelen en granen; 7% vlees en 20% zuivelproducten (op basis van gr/dag). In het voorbeeld Boer-in-Natuur met een oppervlak van 25 ha is gekozen voor 10.000 vruchtdragende bomen en struiken, 20 melkkoeien, 300 kippen en de 20 ha stroken tussen de hagen worden afwisselend gebruikt voor akkerbouw (granen en groenten) en kruidenrijke weiden. De eerste 5 jaar zullen er regelmatig kleine correcties doorgevoerd worden. Een optimale synergie met minimale kosten wordt pas na 5 jaar verwacht.