Invalshoek: Duurzaam voedsel

Uitgangspunt van het Fonds is dat de Streekboerderijen voorzien in 60% van de voedselbehoefte van ongeveer 250 gezinnen uit de omliggende streek. Veilig betekent gezond en voor de komende generaties.
Alle publicaties in de invalshoek 'Duurzaam voedsel':

Natuurinclusieve landbouw streeft naar voedselproductie in balans in het natuurlijke ecosysteem. Op iedere schaalgrootte kan naar balans gezocht worden. Het Fonds Natuurinclusieve Streekboerderijen kijkt bij voorkeur samen met betrokken bewoners naar een “streek”, begrenst door de actieradius van één of meer streekboerderijen. Dan wordt voedselproductie...

Een streekboerderij op de drogere zandgronden in Nederland produceert vooral vruchten, noten, zuivel, vlees, eieren en granen. De hoeveelheden en de verhoudingen tussen deze producten zijn een belangrijke input in het boerderij-ontwerp, gericht op kostendekkendheid, functionaliteit en hygiëne op het erf. Dit alles wordt in...

In de microwereld leidt de overgang naar natuurinclusieve produceren van een controle model naar een adaptatiemodel. Het belangrijkste verschil is dat een controle model vraagt om een continu alert zijn en ingrijpen. Zodra er een disbalans optreedt moet ingegrepen worden om te voorkomen dat er schade...

Een streekboerderij streeft ernaar kringlopen zoveel mogelijk te sluiten. Dat betekent evenwicht zoeken tussen ecosysteem en streekmarkt: Welke producten (in welke verhouding) kunnen op natuurinclusieve wijze geproduceerd worden in het ecosysteem? Welke producten (in welke verhouding) worden door de afnemers gevraagd? Het algemene voedingsadvies luidt:...

In een gezond voedselpakket zijn meerjarige teelten dominant. Bij de keuze voor soorten en variëteiten wordt o.a. gekeken naar de soorten die het beste passen in het (zandige) ecosysteem van de specifieke Streekboerderij. Na het planten is geduld (5 jaar) nodig. Bij de keuze van soorten...

De kern is om een balans te vinden tussen wat de streekbewoners aan voeding wensen en wat de ecosystemen van de Streekboerderijen kunnen produceren. Uitgangspunt is dat wat wordt geproduceerd, ook geconsumeerd wordt en er minimaal afval overblijft. Ter illustratie: Het voedingscentrum adviseert om 60% teeltproducten...

De buizerd op de uitkijk in de boom is onderdeel van het biodynamisch evenwicht. Het aantal muizen dat als voedsel beschikbaar is, bepaalt het aantal buizerds. In gelijke zin ontstaat er een evenwicht tussen lieveheersbeestjes en bladluizen, tussen sluipwespen en rupsen en tussen zwaluwen en vliegen. Hoe...