Invalshoek: Leeromgeving

In de leeromgeving komen praktische ervaringen en vragen en de wetenschap samen. De Leeromgeving is toegankelijk voor hen die dagelijks bezig zijn met natuurinclusieve landbouw.
Alle publicaties in de invalshoek 'Leeromgeving':

Om de doelstellingen van het Fonds  te realiseren is een voortdurende ontwikkeling van methodes cruciaal. Hiermee worden ook de risico’s gemanaged.  Deze voortdurende ontwikkeling van methodes speelt zich af binnen en tussen de Streekboerderijen en in interactie met de Streekbewoners, het Louis Bolk instituut, universiteiten...

Voor de groei van het aantal Streekboerderijen (zeven Streekboerderijen in 2022) waarin het Fonds participeert, is het van belang dat er voldoende Streekboeren zijn die beschikken over kennis, inzicht en het ondernemerschap om de gemeenschappelijke doelen van de Streekboerderijen te realiseren. Het Fonds wil 21 Streekboeren...

De overgang naar natuurinclusieve streekproductie betekent een overgang van een controle model naar een adaptiemodel. Het belangrijkste verschil is dat een controle model vraagt om een continu alert zijn en ingrijpen. Zodra er een disbalans optreedt moet ingegrepen worden om te voorkomen dat er schade ontstaat. Het...

De economie van de Streekboerderijen is gericht op drie voedselketens, met als eindproducten: teeltproducten, zuivel en vlees. Het streven is om de verhouding van 60% teeltproducten, 33% zuivel en 7% vlees te benaderen.  De drie voedselketens leveren aan elkaar producten zodat er minimaal importen van buitenaf...