Invalshoek: Natuurlijk landschap

Landschappen nemen een centrale plaats in. Het Fonds ziet toe op duurzame landschapsontwikkeling vanuit de beginselen van het dynamisch zelfregulerend vermogen van de natuur, biodiversiteit (boven en ondergronds) en een circulaire bedrijfsvoering.
Alle publicaties in de invalshoek 'Natuurlijk landschap':

Voor de Maashorst heeft BoeInNatuur vier landschapselementen gedefinieerd en in kaart gebracht. De landschapselementen zijn kavel overschrijdend en zullen door het gebruik van de gronden zich verder ontwikkelen. Zo ontwikkelt het landschap zich en naar mate, bijvoorbeeld de voedselbossen tot wasdom komen, wordt de ontwikkeling meer...

De overgang naar natuurinclusieve streekproductie betekent een overgang van een controle model naar een adaptiemodel. Het belangrijkste verschil is dat een controle model vraagt om een continu alert zijn en ingrijpen. Zodra er een disbalans optreedt moet ingegrepen worden om te voorkomen dat er schade ontstaat. Het...

Dieren weten wat goed voor hen is en maken hun keuze in een gevarieerd landschap. Met een GPS systeem kan het graasgedrag nauwkeurig gevolgd en zieke dieren sneller opgespoord worden. Op deze foto vervagen de grenzen tussen natuur- en graasgebieden voor het vee. Belangrijk is een...

Dit plaatje illustreert hoe meerjarige teelten bijdragen aan landschap verfraaiing en tegelijkertijd zorgen voor bodemverbetering en houtproductie. Onder de bomen kunnen door de tijd heen verschillende gewassen geteeld worden en schaduw geven aan kippen en koeien. De meerjarige gewassen zorgen voor beschutting en daarmee voor een...

Een evenwichtig landschap wordt gedomineerd door hogere meerjarige teelten met daartussen ruimte voor lage gewassen en grazers. Op deze foto worden weidegronden dooraderd met stroken meerjarige aanplant. Belangrijk is de ruimte tussen de rijen voor begrazing en/of verbouw van éénjarige gewassen. Onder de bomen groeien...

De buizerd op de uitkijk in de boom is onderdeel van het biodynamisch evenwicht. Het aantal muizen dat als voedsel beschikbaar is, bepaalt het aantal buizerds. In gelijke zin ontstaat er een evenwicht tussen lieveheersbeestjes en bladluizen, tussen sluipwespen en rupsen en tussen zwaluwen en vliegen. Hoe...