Invalshoek: Streekeconomie

Streekeconomie staat voor verbondenheid van de Streekboerderij met de streek en de economische waarde die de boerderij brengt.
Alle publicaties in de invalshoek 'Streekeconomie':

De economie van de Streekboerderijen is gericht op drie voedselketens, met als eindproducten: teeltproducten, zuivel en vlees. Het streven is om de verhouding van 60% teeltproducten, 33% zuivel en 7% vlees te benaderen.  De drie voedselketens leveren aan elkaar producten zodat er minimaal importen van buitenaf...

In een gezond voedselpakket zijn meerjarige teelten dominant. Bij de keuze voor soorten en vari√ęteiten wordt o.a. gekeken naar de soorten die het beste passen in het (zandige) ecosysteem van de specifieke Streekboerderij. Na het planten is geduld (5 jaar) nodig. Bij de keuze van soorten...

De kern is om een balans te vinden tussen wat de streekbewoners aan voeding wensen en wat de ecosystemen van de Streekboerderijen kunnen produceren. Uitgangspunt is dat wat wordt geproduceerd, ook geconsumeerd wordt en er minimaal afval overblijft. Ter illustratie: Het voedingscentrum adviseert om 60% teeltproducten...