Invalshoek: Veilig voedsel

Uitgangspunt van het Fonds is dat de Streekboerderijen voorzien in 60% van de voedselbehoefte van ongeveer 250 gezinnen uit de omliggende streek. Veilig betekent gezond en voor de komende generaties.
Alle publicaties in de invalshoek 'Veilig voedsel':

Voor de Maashorst heeft BoeInNatuur vier landschapselementen gedefinieerd en in kaart gebracht. De landschapselementen zijn kavel overschrijdend en zullen door het gebruik van de gronden zich verder ontwikkelen. Zo ontwikkelt het landschap zich en naar mate, bijvoorbeeld de voedselbossen tot wasdom komen, wordt de ontwikkeling meer...

De overgang naar natuurinclusieve streekproductie betekent een overgang van een controle model naar een adaptiemodel. Het belangrijkste verschil is dat een controle model vraagt om een continu alert zijn en ingrijpen. Zodra er een disbalans optreedt moet ingegrepen worden om te voorkomen dat er schade ontstaat. Het...

De tomaten profiteren van de compost die gevormd is uit de mest die de koe hier gedurende de wintermaanden achterliet. Nadat de laatste tomaten in september geoogst zijn, wordt de verrijkte teeltaarde uitgereden naar de boomteelten en windsingels. Uit de teeltaarde komen slechts langzaam nutriënten vrij....

In april gaan de koeien de wei weer in en krijgt het compostbed een teeltfunctie door er 10 cm. Teeltaarde op te leggen. Op de foto hierboven wordt er op voorgrond al groenten verbouwd, terwijl er op de achtergrond koeien lopen op het compostbed. De...

De kwaliteit van water, bodemleven en compostering bepaalt de kwaliteit en de gezondheid van het voedsel dat geproduceerd wordt. Composteren is een centraal thema in de Natuurinclusieve Landbouw. Koeien produceren melk, vlees en mest. Door de mest te composteren kan die gebruikt worden voor de verrijking...

De landbouw kent oogstmomenten door het jaar heen. Het groenten assortiment op deze foto kan niet jaarrond geoogst worden. Tegelijkertijd is een continue levering van een gezond en divers voedselpakket belangrijk. Na de zomerse groenten en vruchten (courgette, paprika, tomaat, komkommer, pompoen, aubergine, knolvenkel)...

De economie van de Streekboerderijen is gericht op drie voedselketens, met als eindproducten: teeltproducten, zuivel en vlees. Het streven is om de verhouding van 60% teeltproducten, 33% zuivel en 7% vlees te benaderen.  De drie voedselketens leveren aan elkaar producten zodat er minimaal importen van buitenaf...

Foto: Bureau Biota. Hoe krijgen we zicht op het effect van menselijke interventie en de invloed daarvan op de microsystemen? Ecosystemen die zich decennialang met weinig externe verstoring kunnen ontwikkelen, vertonen een hogere biodiversiteit met kieskeurige soorten die alleen in ontwikkelde systemen voorkomen. Een voorbeeld is deze...