Kenniscluster: Biodiversiteit

Eén van de ecosysteemdiensten is biodiversiteitsontwikkeling. Hieronder volgt een fragment uit een groter werkblad betreffende biodiversiteit:


Indicatoren biodiversiteit meet ondersteuning maatregelen bij negatieve trend
aantal wormen per spade LBI levert wormen tel-methodiek bredere perceelranden, meer bosrand
organische stof in bodem WUR werkt met tapijttegels meer compost toepassen
aantal erosieverschijnselen tellen LBI meet organische stof, pH, vasthoudend vermogen opnamecapaciteit bodem verhogen
% gezonde levende planten LBI levert methodiek erosiemeting betere selectie van soorten
aantal invasieve soorten LBI levert invasieve soorten methodiek habitat voor natuurlijke vijanden
bedreigde planten en dieren IVN telt soorten fourageergebieden inrichten


Bij toename van biodiversiteit kunnen ook het weerstandsvermogen en synergie toenemen.

In de microwereld is het percentage organische stof een indicator. In de macrowereld gaat het om aantallen soorten per ha. BoerInNatuur kiest op 25 ha voor 60 soorten en/of variëteiten.
Alle publicaties in het kenniscluster 'Biodiversiteit':

In het natuurgebied “de Maashorst” rond de historische woonplek “Slabroek” heeft BoerInNatuur in het bestaande kleinschalige coulissenlandschap een (20 ha) heggenland gecreëerd met 8 km heg en bosrand daarin stukken voedselbos, tezamen 5 ha. In heggen, bosranden en voedselbos komen 60 soorten meerjarige gewassen voor. Als...

In de microwereld leidt de overgang naar natuurinclusieve produceren van een controle model naar een adaptatiemodel. Het belangrijkste verschil is dat een controle model vraagt om een continu alert zijn en ingrijpen. Zodra er een disbalans optreedt moet ingegrepen worden om te voorkomen dat er schade...

De tomaten profiteren van de compost die gevormd is uit de mest die de koe hier gedurende de wintermaanden achterliet. Nadat de laatste tomaten in september geoogst zijn, wordt de verrijkte teeltaarde uitgereden naar de boomteelten en windsingels. Uit de teeltaarde komen slechts langzaam nutriënten vrij....

In april gaan de koeien de wei weer in en krijgt het compostbed een teeltfunctie door er 10 cm. Teeltaarde op te leggen. Op de foto hierboven wordt er op voorgrond al groenten verbouwd, terwijl er op de achtergrond koeien lopen op het compostbed. De...

Dieren weten wat goed voor hen is en maken hun keuze in een gevarieerd landschap. Met een GPS systeem kan het graasgedrag nauwkeurig gevolgd en zieke dieren sneller opgespoord worden. Op deze foto vervagen de grenzen tussen natuur- en graasgebieden voor het vee. Belangrijk is een...

De buizerd op de uitkijk in de boom is onderdeel van het biodynamisch evenwicht. Het aantal muizen dat als voedsel beschikbaar is, bepaalt het aantal buizerds. In gelijke zin ontstaat er een evenwicht tussen lieveheersbeestjes en bladluizen, tussen sluipwespen en rupsen en tussen zwaluwen en vliegen. Hoe...