Kenniscluster: Kringlopen

We sluiten de kringlopen om een waardenvol landschap te ontwikkelen.
In dit cluster onderzoeken we welke kringlopen relevant zijn voor de natuurinclusieve streekboerderij en waar belangrijke verbeteringen gerealiseerd kunnen worden. We kijken naar het evenwicht tussen teelten en dierhouderij waarop erfinrichting en gebouwen gebaseerd worden. Hoe vindt afstemming plaats tussen voedselproducenten en omwonenden? Welke producten kunnen straks op je bord liggen. Welke effecten kunnen verwacht worden van de waardering van omwonenden?
Alle publicaties in het kenniscluster 'Kringlopen':

In april gaan de koeien de wei weer in en krijgt het compostbed een teeltfunctie door er 10 cm. Teeltaarde op te leggen. Op de foto hierboven wordt er op voorgrond al groenten verbouwd, terwijl er op de achtergrond koeien lopen op het compostbed. De...

De kwaliteit van water, bodemleven en compostering bepaalt de kwaliteit en de gezondheid van het voedsel dat geproduceerd wordt. Composteren is een centraal thema in de Natuurinclusieve Landbouw. Koeien produceren melk, vlees en mest. Door de mest te composteren kan die gebruikt worden voor de verrijking...

Een streekboerderij streeft ernaar kringlopen zoveel mogelijk te sluiten. Dat betekent evenwicht zoeken tussen ecosysteem en streekmarkt: Welke producten (in welke verhouding) kunnen op natuurinclusieve wijze geproduceerd worden in het ecosysteem? Welke producten (in welke verhouding) worden door de afnemers gevraagd? Het algemene voedingsadvies luidt:...

De kern is om een balans te vinden tussen wat de streekbewoners aan voeding wensen en wat de ecosystemen van de Streekboerderijen kunnen produceren. Uitgangspunt is dat wat wordt geproduceerd, ook geconsumeerd wordt en er minimaal afval overblijft. Ter illustratie: Het voedingscentrum adviseert om 60% teeltproducten...

De buizerd op de uitkijk in de boom is onderdeel van het biodynamisch evenwicht. Het aantal muizen dat als voedsel beschikbaar is, bepaalt het aantal buizerds. In gelijke zin ontstaat er een evenwicht tussen lieveheersbeestjes en bladluizen, tussen sluipwespen en rupsen en tussen zwaluwen en vliegen. Hoe...