Kenniscluster: Streekeconomie

Worden eindproducten op deze locatie in goede verhouding en jaarrond geproduceerd? Hoe wordt vraag en aanbod op elkaar afgestemd? Hoe worden kringlopen van voedselproducten in evenwicht gebracht met kringlopen van waarden?
Alle publicaties in het kenniscluster 'Streekeconomie':

Een streekboerderij streeft ernaar kringlopen zoveel mogelijk te sluiten. Dat betekent evenwicht zoeken tussen ecosysteem en streekmarkt: Welke producten (in welke verhouding) kunnen op natuurinclusieve wijze geproduceerd worden in het ecosysteem? Welke producten (in welke verhouding) worden door de afnemers gevraagd? Het algemene voedingsadvies luidt:...

In een gezond voedselpakket zijn meerjarige teelten dominant. Bij de keuze voor soorten en variƫteiten wordt o.a. gekeken naar de soorten die het beste passen in het (zandige) ecosysteem van de specifieke Streekboerderij. Na het planten is geduld (5 jaar) nodig. Bij de keuze van soorten...

De kern is om een balans te vinden tussen wat de streekbewoners aan voeding wensen en wat de ecosystemen van de Streekboerderijen kunnen produceren. Uitgangspunt is dat wat wordt geproduceerd, ook geconsumeerd wordt en er minimaal afval overblijft. Ter illustratie: Het voedingscentrum adviseert om 60% teeltproducten...