Kenniscluster: Streekeconomie

Worden eindproducten op deze locatie in goede verhouding en jaarrond geproduceerd? Hoe wordt vraag en aanbod op elkaar afgestemd? Hoe worden kringlopen van voedselproducten in evenwicht gebracht met kringlopen van waarden?
Alle publicaties in het kenniscluster 'Streekeconomie':

Om de doelstellingen van het Fonds  te realiseren is een voortdurende ontwikkeling van methodes cruciaal. Hiermee worden ook de risico’s gemanaged.  Deze voortdurende ontwikkeling van methodes speelt zich af binnen en tussen de Streekboerderijen en in interactie met de Streekbewoners, het Louis Bolk instituut, universiteiten...

De landbouw kent oogstmomenten door het jaar heen. Het groenten assortiment op deze foto kan niet jaarrond geoogst worden. Tegelijkertijd is een continue levering van een gezond en divers voedselpakket belangrijk. Na de zomerse groenten en vruchten (courgette, paprika, tomaat, komkommer, pompoen, aubergine, knolvenkel)...

De economie van de Streekboerderijen is gericht op drie voedselketens, met als eindproducten: teeltproducten, zuivel en vlees. Het streven is om de verhouding van 60% teeltproducten, 33% zuivel en 7% vlees te benaderen.  De drie voedselketens leveren aan elkaar producten zodat er minimaal importen van buitenaf...

In een gezond voedselpakket zijn meerjarige teelten dominant. Bij de keuze voor soorten en variëteiten wordt o.a. gekeken naar de soorten die het beste passen in het (zandige) ecosysteem van de specifieke Streekboerderij. Na het planten is geduld (5 jaar) nodig. Bij de keuze van soorten...

De kern is om een balans te vinden tussen wat de streekbewoners aan voeding wensen en wat de ecosystemen van de Streekboerderijen kunnen produceren. Uitgangspunt is dat wat wordt geproduceerd, ook geconsumeerd wordt en er minimaal afval overblijft. Ter illustratie: Het voedingscentrum adviseert om 60% teeltproducten...