Kenniscluster: Teelten

Welke meerjarige teelten zijn relevant voor deze locatie en omwonenden en wat dragen deze bij aan meer waardering voor het landschap? Hoe profileert de streekboerderij zich daarop?
Alle publicaties in het kenniscluster 'Teelten':

De tomaten profiteren van de compost die gevormd is uit de mest die de koe hier gedurende de wintermaanden achterliet. Nadat de laatste tomaten in september geoogst zijn, wordt de verrijkte teeltaarde uitgereden naar de boomteelten en windsingels. Uit de teeltaarde komen slechts langzaam nutriƫnten vrij....

Een streekboerderij streeft ernaar kringlopen zoveel mogelijk te sluiten. Dat betekent evenwicht zoeken tussen ecosysteem en streekmarkt: Welke producten (in welke verhouding) kunnen op natuurinclusieve wijze geproduceerd worden in het ecosysteem? Welke producten (in welke verhouding) worden door de afnemers gevraagd? Het algemene voedingsadvies luidt:...

In een gezond voedselpakket zijn meerjarige teelten dominant. Bij de keuze voor soorten en variƫteiten wordt o.a. gekeken naar de soorten die het beste passen in het (zandige) ecosysteem van de specifieke Streekboerderij. Na het planten is geduld (5 jaar) nodig. Bij de keuze van soorten...

Dit plaatje illustreert hoe meerjarige teelten bijdragen aan landschap verfraaiing en tegelijkertijd zorgen voor bodemverbetering en houtproductie. Onder de bomen kunnen door de tijd heen verschillende gewassen geteeld worden en schaduw geven aan kippen en koeien. De meerjarige gewassen zorgen voor beschutting en daarmee voor een...