Kenniscluster: Teelten

Welke meerjarige teelten zijn relevant voor deze locatie en omwonenden en wat dragen deze bij aan meer waardering voor het landschap? Hoe profileert de streekboerderij zich daarop?
Alle publicaties in het kenniscluster 'Teelten':

De tomaten profiteren van de compost die gevormd is uit de mest die de koe hier gedurende de wintermaanden achterliet. Nadat de laatste tomaten in september geoogst zijn, wordt de verrijkte teeltaarde uitgereden naar de boomteelten en windsingels. Uit de teeltaarde komen slechts langzaam nutriënten vrij....

De landbouw kent oogstmomenten door het jaar heen. Het groenten assortiment op deze foto kan niet jaarrond geoogst worden. Tegelijkertijd is een continue levering van een gezond en divers voedselpakket belangrijk. Na de zomerse groenten en vruchten (courgette, paprika, tomaat, komkommer, pompoen, aubergine, knolvenkel)...

De economie van de Streekboerderijen is gericht op drie voedselketens, met als eindproducten: teeltproducten, zuivel en vlees. Het streven is om de verhouding van 60% teeltproducten, 33% zuivel en 7% vlees te benaderen.  De drie voedselketens leveren aan elkaar producten zodat er minimaal importen van buitenaf...

In een gezond voedselpakket zijn meerjarige teelten dominant. Bij de keuze voor soorten en variëteiten wordt o.a. gekeken naar de soorten die het beste passen in het (zandige) ecosysteem van de specifieke Streekboerderij. Na het planten is geduld (5 jaar) nodig. Bij de keuze van soorten...

Dit plaatje illustreert hoe meerjarige teelten bijdragen aan landschap verfraaiing en tegelijkertijd zorgen voor bodemverbetering en houtproductie. Onder de bomen kunnen door de tijd heen verschillende gewassen geteeld worden en schaduw geven aan kippen en koeien. De meerjarige gewassen zorgen voor beschutting en daarmee voor een...

Een evenwichtig landschap wordt gedomineerd door hogere meerjarige teelten met daartussen ruimte voor lage gewassen en grazers. Op deze foto worden weidegronden dooraderd met stroken meerjarige aanplant. Belangrijk is de ruimte tussen de rijen voor begrazing en/of verbouw van éénjarige gewassen. Onder de bomen groeien...