Opleiding Streekboeren

Opleiding Streekboeren

Voor de groei van het aantal Streekboerderijen (zeven Streekboerderijen in 2022) waarin het Fonds participeert, is het van belang dat er voldoende Streekboeren zijn die beschikken over kennis, inzicht en het ondernemerschap om de gemeenschappelijke doelen van de Streekboerderijen te realiseren.

Het Fonds wil 21 Streekboeren opleiden. De opleiding is praktisch in de zin dat Streekboeren een plan maken op basis van een Praktijk Locatie waarbij in het plan alle vragen en de daaraan gerelateerde Kennis Clusters aan bod komen. In dat plan worden prioriteiten gesteld op basis van een risicoanalyse.  Dat betekent dat in de ontwikkeling niet tegelijkertijd op alle gedeelde doelstellingen en waarden wordt gewerkt. Bij de organisatie van de leertrajecten wordt daarmee rekening gehouden.Kenniscluster(s) in deze publicatie

Arbeidsinzet.

Invalshoek(en) in deze publicatie

Leeromgeving.