Over ons

Het Fonds ontwikkelt en investeert in grond-gebonden gemengde Natuurinclusieve Streekboerderijen met een omvang van ca. 25 hectare. Deze Streekboerderijen voorzien in 60% van de voedselbehoefte van ongeveer 250 gezinnen die in de omliggende streek wonen.

                            

Het Fonds verwerft landbouw gronden en investeert in het erf van boerderijen én in de transitie naar natuur inclusieve landbouw. Zo creëert het Fonds ecologische, sociale en economische waarde.

 

In de benadering van natuur inclusieve landbouw gaat het Fonds uit van 8 doelen en onderliggende waarden. Deze worden gebruikt voor het maken van plannen, de monitoring van de plannen en in de leer -en ontwikkelingsomgeving. De waarden van het Fonds zien toe op duurzame landschapsontwikkeling, landbouw productie vanuit de beginselen van het dynamisch zelfregulerend vermogen van de natuur, biodiversiteit (boven en ondergronds) en een circulaire bedrijfsvoering.

 

Vanuit deze benadering stelt het Fonds voor de komende generaties landbouwgronden veilig als leverancier van veilige en gezonde voeding voor Streekbewoners.

 

De Streekbewoners zijn direct betrokken bij de Streekboerderijen als lid van de coöperatie van afnemers van de Streekboerderij. De coöperatie is een platform voor afstemming, interactie en communicatie tussen streekbewoners en de Streekboeren. De waarde van de Streekboerderij wordt uiteindelijk bepaald door de mate waarin Streekbewoners zich verbonden voelen met de Streekboeren en de waardering van producten die op hun bord terecht komen. Het geld vooreen groot deel van de voeding blijft zo binnen de streek en draagt bij tot de versterking van de streekeconomie.

De mensen

Coen van Beuningen
Coen van Beuningen
Frank van Beuningen
Frank van Beuningen