Publicaties

De economie van de Streekboerderijen is gericht op drie voedselketens, met als eindproducten: teeltproducten, zuivel en vlees. Het streven is om de verhouding van 60% teeltproducten, 33% zuivel en 7% vlees te benaderen.  De drie voedselketens leveren aan elkaar producten zodat er minimaal importen van buitenaf...

Foto: Bureau Biota. Hoe krijgen we zicht op het effect van menselijke interventie en de invloed daarvan op de microsystemen? Ecosystemen die zich decennialang met weinig externe verstoring kunnen ontwikkelen, vertonen een hogere biodiversiteit met kieskeurige soorten die alleen in ontwikkelde systemen voorkomen. Een voorbeeld is deze...

Dieren weten wat goed voor hen is en maken hun keuze in een gevarieerd landschap. Met een GPS systeem kan het graasgedrag nauwkeurig gevolgd en zieke dieren sneller opgespoord worden. Op deze foto vervagen de grenzen tussen natuur- en graasgebieden voor het vee. Belangrijk is een...

Bij het maken van plannen voor een Streekboerderij wordt ervan uitgegaan dat het voer voor het melk- en jongvee zoveel mogelijk uit de streek komt en de mest- en compostkringlopen ronddraaien. Voor het melkvee geldt dat zij buiten grazen in de zomer en in de winter...

Dieren (Blaarkoppen) van de Streekboerderijen grazen ook in nabijgelegen natuurgebieden waar ze in contact komen met wandelaars en fietsers. Om de kalveren van Blaarkoppen aan mensen te laten wennen, krijgen zij na de geboorte eerst de speenemmer; de eerste dagen met biest. Later worden ze aan...

In een gezond voedselpakket zijn meerjarige teelten dominant. Bij de keuze voor soorten en variëteiten wordt o.a. gekeken naar de soorten die het beste passen in het (zandige) ecosysteem van de specifieke Streekboerderij. Na het planten is geduld (5 jaar) nodig. Bij de keuze van soorten...

Met de aanplant van meerjarige gewassen die als windsingels fungeren ontstaat een microklimaat. De afstand tussen de windsingels bepaalt het microklimaat voor de tussenliggende grassen en kruidachtige gewassen. De synergie tussen die gewassen en het vee wordt met een zorgvuldige planning geoptimaliseerd. De grafieken hierboven laten...

Dit plaatje illustreert hoe meerjarige teelten bijdragen aan landschap verfraaiing en tegelijkertijd zorgen voor bodemverbetering en houtproductie. Onder de bomen kunnen door de tijd heen verschillende gewassen geteeld worden en schaduw geven aan kippen en koeien. De meerjarige gewassen zorgen voor beschutting en daarmee voor een...

Een evenwichtig landschap wordt gedomineerd door hogere meerjarige teelten met daartussen ruimte voor lage gewassen en grazers. Op deze foto worden weidegronden dooraderd met stroken meerjarige aanplant. Belangrijk is de ruimte tussen de rijen voor begrazing en/of verbouw van éénjarige gewassen. Onder de bomen groeien...