Veevoer uit de Streek

Veevoer uit de Streek

veevoer

Bij het maken van plannen voor een Streekboerderij wordt ervan uitgegaan dat het voer voor het melk- en jongvee zoveel mogelijk uit de streek komt en de mest- en compostkringlopen ronddraaien.

Voor het melkvee geldt dat zij buiten grazen in de zomer en in de winter in een vrijloopruimte verblijven onder een foliedak. Daar krijgen ze kuilvoer uit de streek. Daarnaast krijgen zij het gehele jaar bij het melken een kleine portie krachtvoer uit de bescheiden voerbak zoals hierboven afgebeeld. Een klein gedeelte van het krachtvoer dat nodig is wordt van buiten de streek “geïmporteerd”. Het overige krachtvoer bestaat uit (geplette) granen (gerst, rogge, spelt), die passen in de wisselbouw met groenten in de streek.

Vanuit de voerbak gaat het krachtvoer met een vijzel naar de melkput, waar iedere koe zijn “dieet-portie” krijgt.Kenniscluster(s) in deze publicatie

Composteren. Dubbeldoel.

Invalshoek(en) in deze publicatie

Veilig voedsel.