Voedselproducten en kringlopen

Voedselproducten en kringlopen

voedsel kringlopen

De economie van de Streekboerderijen is gericht op drie voedselketens, met als eindproducten: teeltproducten, zuivel en vlees. Het streven is om de verhouding van 60% teeltproducten, 33% zuivel en 7% vlees te benaderen. 

De drie voedselketens leveren aan elkaar producten zodat er minimaal importen van buitenaf nodig zij. Uiteindelijk worden alle producten uit de 3 ketens in de Streek verkocht. Denk aan vruchten, granen, groenten, noten, zuivelproducten en vlees

Jaarlijks worden er plannen gemaakt voor de producten en de benodigde investeringen. De streekboerderijen rapporteren per kwartaal over de resultaten van de geplande activiteiten. Deze worden besproken tussen de Streekboerderijen en het Fonds.Kenniscluster(s) in deze publicatie

Arbeidsinzet. Dubbeldoel. Kringlopen. Streekeconomie. Teelten.

Invalshoek(en) in deze publicatie

Leeromgeving. Streekeconomie. Veilig voedsel.