Waarom een leer -en ontwikkelomgeving

Waarom een leer -en ontwikkelomgeving

Om de doelstellingen van het Fonds  te realiseren is een voortdurende ontwikkeling van methodes cruciaal. Hiermee worden ook de risico’s gemanaged.  Deze voortdurende ontwikkeling van methodes speelt zich af binnen en tussen de Streekboerderijen en in interactie met de Streekbewoners, het Louis Bolk instituut, universiteiten en hogescholen. Zo ontstaat de leer -en ontwikkelomgeving, waarbij praktijk, theorie en onderzoek samenkomen en worden uitgedragen. De kennisclusters die de kennis omvatten die nodig zijn om de 7 doelstellingen van het Fonds te realiseren zorgen ervoor dat kennis en ervaringen makkelijk zijn te vinden [meer over de kennisclusters]

Look for the Unusual: In het ritme van dag, maand, jaar en de seizoenen ontstaan aannames en gewoontes die een lerende organisaties stabiliteit geven, maar ook in de weg kunnen zitten.  In het bewustzijn hiervan wordt in momenten van reflectie naar onorthodoxe benaderingen gezocht (Look for the Unusual)Kenniscluster(s) in deze publicatie

Arbeidsinzet. Biodiversiteit. Communicatie. Composteren. Dubbeldoel. Energie. Kringlopen. Streekeconomie.

Invalshoek(en) in deze publicatie

Leeromgeving.