Wat wordt er dan gepland?

Wat wordt er dan gepland?

saldo agroforestry component

In een gezond voedselpakket zijn meerjarige teelten dominant. Bij de keuze voor soorten en variëteiten wordt o.a. gekeken naar de soorten die het beste passen in het (zandige) ecosysteem van de specifieke Streekboerderij.

Na het planten is geduld (5 jaar) nodig. Bij de keuze van soorten en variëteiten wordt overlegd met telers die in vergelijkbare zandige omstandigheden werken; in Brabant o.a. met Fruitzforlife. In de Maashorst is op basis van meerdere criteria onder meer gekozen voor pawpaw, hazelaar, tamme kastanje, appelbes, krenteboom, braam, peer en framboos.

De meeste van deze meerjarige teelten geven pas na zeven jaar een redelijke opbrengst. De grafiek geeft de toename van de opbrengst in de loop der tijd weer.Kenniscluster(s) in deze publicatie

Streekeconomie. Teelten.

Invalshoek(en) in deze publicatie

Streekeconomie. Veilig voedsel.