Bart Hamming

Bart Hamming

Na mijn geboorte in Leiden (in ’60), bracht ik de eerste helft van mijn leven door in het buitengebied van het noorden van ons land. Of het dát is, of dat het mijn Oost-Groningse roots zijn: ik voel mij innig verbonden met ‘buiten’.

Op mijn professionele loopbaan zag ik talloze organisaties van binnen en buiten. Als adviseur werd ik daar geconfronteerd met vraagstukken van de meest uiteenlopende aard. Maar hoe divers en complex die vraagstukken ook waren: telkens ontdekte ik in het gedrag van mensen zowel de bron van de vraagstukken, als de voedingsbodem voor kiemende oplossingen.

Bij het NPI Instituut voor Organisatieontwikkeling legde ik het fundament voor mijn menskundig en geesteswetenschappelijk onderzoek. Op basis daarvan begeleid ik mensen in hun streven hun idealen en ambities te verwezenlijken. Mijn belangrijkste gereedschappen zijn mijn interesse in mensen, mijn open mind over hun gedrag en mijn verwondering over alle creatieve mogelijkheden die daarin besloten liggen. Mijn expertise betreft mijn kennis van patroongedrag en complexe sociale systemen. In het bijzonder verdiep ik mij in het spanningsveld tussen progressieve en conservatieve karakters, en de mogelijkheden om beide krachten constructief te verbinden en te bundelen.

 

Sinds ik samenwerk met het team van het Fonds Natuurinclusieve Streekboerderijen verdiep ik mij zeer geïnteresseerd in deze materie, die mij weer ‘buiten’ brengt. Voor mij is het niet een vraag of Natuurinclusieve Streekboerderijen een toekomst hebben; in mijn overtuiging ís Natuurinclusief voedsel produceren de onontkoombare toekomst. Binnen het Fonds richt ik mij als adviseur en coach op het cultiveren van een gezonde voedingsbodem voor leren en ontwikkelen, en zodoende een vitaal ondernemersklimaat.