Biodivers landschap

 

Hoe vertrouwd is het als je weet dat het voedsel op je bord uit het omringend landschap komt en dat je op de fiets even langs kunt gaan. Een natuurinclusieve boerderij werkt aan gevarieerd landschap met hoge biodiversiteit in de meerjarige gewassen, met een gemengde bedrijfsvoering en een verhoging van de organische stof in de bodem. Daardoor verbeteren de vocht- en mineralen-huishouding in de bodem. Daardoor ontstaat meer weerstandsvermogen en zijn bestrijdingsmiddelen niet meer nodig. Deze factoren dragen bij aan een aantrekkelijker landschap. Recreanten kunnen dat passief en actief ervaren tijdens wandelingen, vrijwilligerswerk en zelfpluk.

 

Fonds, boeren en vrijwilligers ontwikkelen voedsellandschap, bij voorkeur rondom natuurgebieden en woonkernen. Hoe fijn is het wanneer er op fietsafstand een natuurlijke landschap toegankelijk is waar je kunt recreëren en zien hoe voedsel voor mens en dier geproduceerd wordt?

 

Het Fonds zet in op duurzame landschapsontwikkeling vanuit het zelfregulerend vermogen van het  ecosysteem, dat naar een hoger niveau gebracht kan worden door ecosysteemdiensten goed te benutten, o.a.:

 

– opvang en distributie van zonne-energie) worden optimaal benut met veel aandacht voor meerjarige struiken en bomen. Het bladerdek loopt hoog op met etages vanaf lage kruidachtige gewassen naar struiken, naar laagstam en hoogstam vrucht- en notenbomen.

– microbiodiversiteitsontwikeling, met name in de levende bodem

– macrobiodiversiteitsontwikkeling o.a. door de keuze voor diepwortelende gewassen, die bijdragen aan betere water en mineralen-huishouding in de bodem.

Rekening houdend met ecosysteemdiensten ontwerpt landschapsarchitect Pieter Veen landschapseenheden samen met de betreffende boeren, o.a.:

  • Voedselbos, waarbij na 5 jaar weinig opbrengst meer te halen is uit de onderbegroeiing. Hierbij onderscheiden we 2 vormen:
  • Natuurinclusieve productie op betere bodem met opbrengsten vergelijkbaar met intensieve landbouwproductie; opbrengend vermogen wordt ingeschat op 1200 euro/ha.
  • Boslandschap met productiefunctie op marginalere bodem; opbrengend vermogen op de drogere zandgronden wordt ingeschat op 360 euro/ha.
  • Natuurinclusief heggenland met daartussen strokenteelt.

 

In het landschapsontwerp worden landschapseenheden gecombineerd en rekening geouden met historisch en huidige landgebruik.

Publicaties over biodivers landschap