Biodivers landschap

Hoe fijn is het als je weet dat het voedsel op je bord uit het omringend landschap komt en dat je op de fiets even langs kunt gaan? Een natuurinclusieve boerderij werkt aan gevarieerd landschap met een hoge biodiversiteit. 

 

De gemengde bedrijfsvoering met meerjarige gewassen en verschillende soorten dieren zorgt voor een verhoging van de organische stof in de bodem. Daardoor verbetert de vocht- en mineralenhuishouding in de bodem en ontstaat meer weerstandsvermogen. Bestrijdingsmiddelen zijn niet meer nodig. 

 

Het Fonds zet in op duurzame landschapsontwikkeling vanuit het zelfregulerend vermogen van het ecosysteem. We maken optimaal gebruik van ecosysteemdiensten, door o.a.:

  • gebruik van meerjarige struiken en bomen in verschillende etages, zodat veel zonne-energie wordt opgevangen en extra leefgebied voor wilde planten en dieren ontstaat
  • deze struiken en bomen hebben diepe wortels, die bijdragen aan betere water- en mineralenhuishouding in de bodem
  • en die samen met bladval en compost zorgen voor een levende bodem met veel microbiodiversiteit.

 

Voor elk bedrijf wordt een passend landschapsplan gemaakt, waarbij rekening wordt gehouden met bodem en water, cultuurhistorie, recreatieve beleving en specifieke wensen van de ondernemer. We werken met verschillende landschapseenheden: naast min of meer gesloten voedselbossen zijn er ook half-open heggenlanden met daartussen strokenteelt. 

 

Natuurinclusieve streekboerderijen dragen zo bij aan een aantrekkelijker landschap. Recreanten kunnen dat ervaren tijdens wandelingen, fietstochtjes en rondleidingen, en actief meedoen met vrijwilligerswerk en zelfplukdagen. We vinden het belangrijk dat mensen zich weer verbonden kunnen voelen met hun omgeving.