Meteen naar de inhoud

Veelbelovende boerderijen

Boerderijen zoals Veld & Beek in Renkum en BoerInNatuur in Uden  laten zien dat de natuurinclusieve droom werkelijkheid kan worden. We hopen de komende jaren met meer streekboeren intensief te gaan samenwerken; en uiteraard kunnen zij niet zonder de vele vrijwilligers en klanten die hen ondersteunen. Ook andere bedrijven in de voedselketen, kennisinstellingen en overheden zijn onmisbare partners.

Veld en Beek, Renkum

Veld & Beek is een biologisch-dynamische boerderij midden tussen de natuurgebieden van de Veluwezoom en de Renkumse Beek. Ossen en blaarkoppen zorgen voor het beheer van de natuur en leveren vlees en melk. De melk van de blaarkoppen wordt op het bedrijf verwerkt tot zuivel, boter en kaas. Op de vruchtbare akkergronden rond de boerderij worden diverse soorten groenten, aardappelen en graan verbouwd. Recent zijn bomen en struiken aangeplant voor noten en fruit. Alle producten gaan rechtstreeks naar een vaste klantenkring, via diverse zelfbedieningspunten die niet verder dan 8 km van de boerderij af liggen. 

Aanbod

Bezoekinfo

Contact

Fonteinallee 33
6865 ND Doorwerth

BoerInNatuur, Uden

BoerInNatuur is een biologische proefboerderij voor professionele agroforestry. Midden in het natuurgebied De Maashorst vind je hier een complex van voedselbossen en half-open heggenlanden. Meer dan 60 typen bomen en struiken zijn aangeplant. Tussen de heggen grazen koeien, schapen en kippen en vindt strokenteelt plaats met granen, bieten, pompoenen en andere gewassen. Daarmee wordt zonne-energie benut, CO2 vastgelegd en jaarrond een gezond en gevarieerd voedselpakket geleverd voor de klanten in de streek. De producten gaan naar verschillende afhaalpunten in de omliggende dorpen.

Aanbod

Bezoekinfo

Contact

Wilco de Zeeuw & Debbina van Vuuren
Erenakkerstraat 4
5406VN Uden

“Wij hebben de ervaring dat het fonds naast je staat, mee zoekt naar oplossingen, heel kritisch kan zijn, maar vanuit gelijke idealen altijd opbouwend. Samen op weg naar een optimale combinatie van natuur en voedsel produceren.”

Wilco de Zeeuw en Debbina van Vuuren, BoerInNatuur

Jouw bedrijf hier?

We zijn op zoek naar serieuze ondernemers die willen omschakelen naar natuurinclusieve landbouw of die willen helpen een nieuwe natuurinclusieve streekboerderij op te zetten. Ook grondeigenaren die hiervoor grond beschikbaar willen stellen kunnen ons benaderen.

Partners

Voor de ondersteuning van natuurinclusieve streekboerderijen en voor de algemene kennisontwikkeling en beleidsbeïnvloeding werken we samen met veel partijen.

“Natuur en landbouw kunnen ook in Nederland hand in hand gaan. Dat vraagt pioniers, die erin geloven en doen! Groen Ontwikkelfonds Brabant en Fonds Natuurinclusieve Steekboerderijen werken in Brabant samen om te laten zien dat het kan!”

Mary Fiers, directeur Groen Ontwikkelfonds Brabant

"De inrichting van percelen door FNS geeft de mogelijkheid om de grondwaterstanden en oppervlaktewaterpeilen hoger te houden ten opzichte van intensieve landbouw. Hier ligt duidelijk een gezamenlijk belang en weten we elkaar prima te vinden.”

Peter Daverveld, adviseur watersysteem Waterschap Aa en Maas

Vrijwilligers en klanten

Op onze boerderijen kunnen vrijwilligers en stagiaires onder deskundige begeleiding ervaring opdoen met natuurinclusieve voedselproductie.
BoerInNatuur is aangemeld bij Wwoof Netherlands, een internationale organisatie die vrijwilligers en biologische boeren bij elkaar brengt. Geïnteresseerden kunnen zich rechtstreeks melden bij de boerderij. Ook mensen die in de buurt wonen en klant willen worden, kunnen contact zoeken met de betreffende boerderij.

“Op Slabroek is met de komst van de natuurinclusieve streekboerderij het unieke landschap gered. De huidige teelt van noten en fruit in combinatie met begrazen van melkvee is het beste alternatief voor de maïsakkers en productiegraslanden van de voorgaande jaren.”

Nico Ettema, ecoloog bij het Natuurcentrum De Maashorst