Circulaire voedselproductie

voedsel kringlopen

 

 

Een streekboerderij streeft ernaar kringlopen zoveel mogelijk te sluiten. Dat betekent evenwicht zoeken tussen ecosysteem en streekmarkt:

  • Welke producten (in welke verhouding) kunnen op natuurinclusieve wijze geproduceerd worden in het ecosysteem?
  • Welke producten (in welke verhouding) worden door de afnemers gevraagd? Het algemene voedingsadvies luidt: 60% teeltproducten, 30% zuivel en 7% vlees.

 

Tot nog toe zijn de verhoudingsgetallen uit het voedingsadvies een werkbare richtlijn voor een streekboer, en vormen een uitgangspunt bij investeringsoverleg over aanplant, verwerking, erfinrichting, marketing, enz. Dergelijke overleggen vinden kwartaalsgewijs plaats tussen het Fondsbestuur en de streekboeren.