Circulaire voedselproductie

Een streekboerderij streeft ernaar kringlopen zoveel mogelijk te sluiten, op een zo klein mogelijke schaal. De producten worden bij voorkeur in de directe omgeving van het bedrijf afgezet, dat wil zeggen in de streek. Zo beperken we transportafstanden, stimuleren we de streekeconomie en creëren we een band met de consumenten. 

 

We proberen de productie zo goed mogelijk af te stemmen op de vraag uit de streek, rekening houdend met de natuurlijke draagkracht van het ecosysteem. We streven naar een breed en gezond aanbod van voedsel, met zowel plantaardige als dierlijke producten: fruit, noten, groente, granen, eieren, zuivel en vlees. Naast verse seizoensproducten, maken we onze eigen bewaarproducten. Zo kunnen we jaarrond leveren, deels via een abonnementensysteem rechtstreeks aan de consumenten, deels aan biologische winkels of restaurants. 

Omdat streekboerderijen maximaal gebruik maken van zonne-energie en natuurlijke processen, hoeven geen kunstmest, bestrijdingsmiddelen, krachtvoerkorrels en andere externe inputs aangekocht worden. En omdat we veel werken met meerjarige gewassen hoeft er niet elk jaar geploegd, gemest, gezaaid, beregend en gewied te worden.

Dit bespaart kosten en maakt op termijn (na 5 jaar) een rendabele bedrijfsvoering mogelijk, zonder afhankelijkheid van jaarlijks terugkerende subsidies en zonder milieukosten af te wentelen op de maatschappij. Hiervoor is een minimale oppervlakte van 20 ha nodig. Vanwege de hoge startkosten voor grondverwerving en aanplant is in de eerste jaren wel extra financiële ondersteuning nodig. Daar kan het Fonds in voorzien. 

publicaties over voedselproductie