Duurzaam voedsel

Hoe fijn is het wanneer je het voedsel op je bord kan vertrouwen? Dat het nu en in de toekomst met liefde en compassie wordt geproduceerd. En dat de boerderij waar jouw voedsel vandaan komt op fietsafstand ligt en dat je kan zien en voelen hoe het er daar aan toegaat.

 

Door toepassing van meerjarige diepwortelende gewassen wordt de levende bodem optimaal ontwikkeld en daardoor behoeven geen bestrijdingsmiddelen en kunstmest gebruikt te worden. Voor de mens en voor de andere levende organismen in de macro- en micro-wereld betekent dat meer veiligheid. De overgang naar natuurinclusief produceren leidt naar een adaptatie-model, waarin de biodynamische evenwichten in het ecosysteem gerespecteerd worden. Streekboeren benutten het zelfregulerend vermogen dat hierin besloten ligt.

Publicaties over duurzaam voedsel