Een Streekboerderij brengt samenhang in fauna, biodynamisch evenwicht en natuurlandschap

 

 

Het plaatje laat zien wat er in de streekboerderij samenkomt.

De streekboerderij wordt bevolkt door specifieke diersoorten die samen met de flora zorgen voor de ontwikkeling van bodem en landschap en het sluiten van de kool-en stikstof kringlopen.

Rond de streekboerderij ontstaat zo een natuurlandschap in een dynamisch evenwicht.
Streekbewoners betrekken daar voedsel, wandelen, fietsen en genieten van het landschap.

Dit is van waarde voor streekbewoners, de natuur, de bodem, het landschap de Streekboeren en de landeigenaar.