Invalshoek: Duurzaam voedsel

Uitgangspunt van het Fonds is dat de Streekboerderijen voorzien in 60% van de voedselbehoefte van ongeveer 250 gezinnen uit de omliggende streek. Veilig betekent gezond en voor de komende generaties.
Alle publicaties in de invalshoek 'Duurzaam voedsel':

In de microwereld leidt de overgang naar natuurinclusieve produceren van een controle model naar een adaptatiemodel. Het belangrijkste verschil is dat een controle model vraagt om een continu alert zijn en ingrijpen. Zodra er een disbalans optreedt moet ingegrepen worden om te voorkomen dat er schade...

Een streekboerderij streeft ernaar kringlopen zoveel mogelijk te sluiten. Dat betekent evenwicht zoeken tussen ecosysteem en streekmarkt: Welke producten (in welke verhouding) kunnen op natuurinclusieve wijze geproduceerd worden in het ecosysteem? Welke producten (in welke verhouding) worden door de afnemers gevraagd? Het algemene voedingsadvies luidt:...