Invalshoek: Leeromgeving

In de leeromgeving komen praktische ervaringen en vragen en de wetenschap samen. De Leeromgeving is toegankelijk voor hen die dagelijks bezig zijn met natuurinclusieve landbouw.
Alle publicaties in de invalshoek 'Leeromgeving':

Voedsel is het resultaat van fotosynthese: de invallende zonne-energie wordt opgevangen en gebruikt om CO2 vast te leggen, ofwel koolstof te reduceren en vast te leggen in organische stof o.a. voedsel en hout, die een centrale rol spelen in het voedselweb. Levende organismen zijn hiervan...

In de microwereld leidt de overgang naar natuurinclusieve produceren van een controle model naar een adaptatiemodel. Het belangrijkste verschil is dat een controle model vraagt om een continu alert zijn en ingrijpen. Zodra er een disbalans optreedt moet ingegrepen worden om te voorkomen dat er schade...

Een streekboerderij streeft ernaar kringlopen zoveel mogelijk te sluiten. Dat betekent evenwicht zoeken tussen ecosysteem en streekmarkt: Welke producten (in welke verhouding) kunnen op natuurinclusieve wijze geproduceerd worden in het ecosysteem? Welke producten (in welke verhouding) worden door de afnemers gevraagd? Het algemene voedingsadvies luidt:...