Invalshoek: Biodivers landschap

Landschapsontwikkeling neemt een centrale plaats in. Het Fonds ziet toe op duurzame landschapsontwikkeling vanuit de beginselen van het dynamisch zelfregulerend vermogen van de natuur, biodiversiteit (boven en ondergronds).
Alle publicaties in de invalshoek 'Biodivers landschap':

Met de aanplant van meerjarige gewassen die als windsingels fungeren ontstaat een microklimaat. De afstand tussen de windsingels bepaalt het microklimaat voor de tussenliggende grassen en kruidachtige gewassen. De synergie tussen die gewassen en het vee wordt met een zorgvuldige planning geoptimaliseerd. De grafieken hierboven laten...