Invalshoek: Streekeconomie

Streekeconomie staat voor verbondenheid van de Streekboerderij met de streek en de economische waarde die de boerderij brengt.
Alle publicaties in de invalshoek 'Streekeconomie':

's Zomers staan de koeien buiten en wordt de stal gebruikt voor groenteteelt. 's Winters staan de koeien in de vrijloopstal op een bodem van houtsnippers. Dieren en compost   Dieren zijn een essentieel onderdeel van het voedselweb en hebben een belangrijke plaats in agroforestry. Dieren zorgen voor de...

Een streekboerderij streeft ernaar kringlopen zoveel mogelijk te sluiten. Dat betekent evenwicht zoeken tussen ecosysteem en streekmarkt: Welke producten (in welke verhouding) kunnen op natuurinclusieve wijze geproduceerd worden in het ecosysteem? Welke producten (in welke verhouding) worden door de afnemers gevraagd? Het algemene voedingsadvies luidt:...