De kennisclusters

Om aan de doelstellingen van het Fonds inhoud te geven is kennis nodig, die onderverdeeld is in 5 kennisclusters.

 

De clusters zijn:

  1. Biodiversiteit in de micro en de macrowereld:
  2. Energie kosten omlaag brengen
  3. Teelten, met name meerjarige diepwortelende gewassen, en agrobosbouw
  4. Dierhouderij in evenwicht met de teelten
  5. Circulariteit bevorderen in de streekeconomie

De documentatie in de database is gerangschikt op kernwoord in de titel. Maar daarbij is de kenniscluster aangegeven.

In de praktijk van een streekboerderij komen vragen op. Als de Streekboeren en het Fondsbestuur er niet uit komen, dan zijn er de adviseurs. De meeste adviseurs zijn gespecialiseerd in één kenniscluster. Samen met gespecialiseerde adviseurs wordt gestreefd naar betere toegankelijkheid van de database voor streekboeren.