Kenniscluster: Arbeidsinzet

We onderzoeken multi inzetbaarheid van arbeid en werken met multifunctionele werktuigen . Hoe kunnen werkzaamheden slimmer worden uitgevoerd en worden gecombineerd?
Alle publicaties in het kenniscluster 'Arbeidsinzet':

Een streekboerderij streeft ernaar kringlopen zoveel mogelijk te sluiten. Dat betekent evenwicht zoeken tussen ecosysteem en streekmarkt: Welke producten (in welke verhouding) kunnen op natuurinclusieve wijze geproduceerd worden in het ecosysteem? Welke producten (in welke verhouding) worden door de afnemers gevraagd? Het algemene voedingsadvies luidt:...