Kenniscluster: Composteren

We onderzoeken hoe we de koolstof- en stikstof kringlopen optimaal kunnen sluiten. Hoe worden urine, mest en strooisel (houtsnippers) efficiënt en volledig omgezet in stabiele organische verbindingen? Hoe wordt het bed voor de koeien in de winter zo droog mogelijk gehouden? Hoe wordt compost in het bed op arbeidsefficiënte wijze beschikbaar gemaakt voor teelten en waar draagt compost bij aan gezondheid?
Alle publicaties in het kenniscluster 'Composteren':

In de microwereld leidt de overgang naar natuurinclusieve produceren van een controle model naar een adaptatiemodel. Het belangrijkste verschil is dat een controle model vraagt om een continu alert zijn en ingrijpen. Zodra er een disbalans optreedt moet ingegrepen worden om te voorkomen dat er schade...