Kenniscluster: Streekeconomie

Worden eindproducten op deze locatie in goede verhouding en jaarrond geproduceerd? Hoe wordt vraag en aanbod op elkaar afgestemd? Hoe worden kringlopen van voedselproducten in evenwicht gebracht met kringlopen van waarden?
Alle publicaties in het kenniscluster 'Streekeconomie':

Een streekboerderij streeft ernaar kringlopen zoveel mogelijk te sluiten. Dat betekent evenwicht zoeken tussen ecosysteem en streekmarkt: Welke producten (in welke verhouding) kunnen op natuurinclusieve wijze geproduceerd worden in het ecosysteem? Welke producten (in welke verhouding) worden door de afnemers gevraagd? Het algemene voedingsadvies luidt:...