Kenniscluster: Teelten

Welke meerjarige teelten zijn relevant voor deze locatie en omwonenden en wat dragen deze bij aan meer waardering voor het landschap? Hoe profileert de streekboerderij zich daarop?
Alle publicaties in het kenniscluster 'Teelten':

Een streekboerderij streeft ernaar kringlopen zoveel mogelijk te sluiten. Dat betekent evenwicht zoeken tussen ecosysteem en streekmarkt: Welke producten (in welke verhouding) kunnen op natuurinclusieve wijze geproduceerd worden in het ecosysteem? Welke producten (in welke verhouding) worden door de afnemers gevraagd? Het algemene voedingsadvies luidt:...