Maarten van Beuningen

Maarten van Beuningen

Ik studeerde in 1995 af aan de TU Eindhoven als ingenieur Techniek & Maatschappij, een studie over de afstemming tussen de gebouwde omgeving en de mensen die daar wonen en werken. Ik heb als adviseur en onderzoeker bij verschillende bureaus gewerkt aan programma’s van eisen voor bouwprojecten en in het facility management.
Toen ik in 2002 voor mijn dochters een school ging kiezen, ontdekte ik mijn passie voor lesgeven: ik werd leerkracht basisonderwijs voor de Vrijeschool en werk nu sinds 2007 als remedial teacher op De Vuurvogel in Driebergen. Vanuit mijn ideaal over een gezond en ecologisch houdbaar voedselsysteem ben ik naast mijn werk in 2018 secretaris van het Fonds geworden. Ik woon in Maarn en heb drie kinderen.