Over ons

Het Fonds Natuurinclusieve Streekboerderijen BV is in 2016 opgericht door landbouweconoom Coen van Beuningen. Het Fonds verwerft landbouwgronden en investeert in de ontwikkeling van natuurinclusieve streekboerderijen. Het Fonds wil hiermee ecologische, sociale en economische meerwaarde creëren.

 

Het Fonds beschikt over een uitgebreid ondersteunend kennisnetwerk. Voor de monitoring en bedrijfsbegeleiding werken we samen met het Louis Bolk Instituut en de Wageningen Universiteit. Daarnaast heeft het Fonds vaste adviseurs op het gebied van teeltzaken, productontwikkeling, marketing, juridische zaken en communicatie. Zo kunnen we altijd maatwerk leveren voor de specifieke situatie van elke streekboerderij. 

Ondernemers die serieus aan de slag willen met natuurinclusieve landbouw, of grondeigenaren die grond hiervoor beschikbaar willen stellen, kunnen contact met ons opnemen. Initiatieven, die aansluiten bij de doelstellingen van het Fonds, werken we samen met de initiatiefnemer uit tot een kansrijk bedrijfsplan. 

Via Streek BV’s participeert het Fonds als firmant in een op te richten boerderij VoF. 

 

Het Fonds investeert hoofdzakelijk met eigen vermogen in de vorm van aandelen. Het aandelenregister wordt bijgehouden door notariskantoor Van Buttingha Wichers in Den Haag. De statuten van het Fonds, de Streek BV en de boerderij VoF zijn daar vastgesteld.

De directie van het Fonds bestaat uit landbouweconoom Coen van Beuningen, planoloog Frank van Beuningen en landschapsarchitect Pieter Veen. De Directie wordt ondersteund door Gerdien Dijkstra (risicomanagement en methodologie) en door het Secretariaat gevoerd door  Jeske Erlings en Maarten van Beuningen

De mensen

Coen van Beuningen

Coen van Beuningen

Frank van Beuningen

Frank van Beuningen

Pieter Veen

Pieter Veen

Jeske Erlings

Jeske Erlings

Maarten van Beuningen

Maarten van Beuningen

Gerdien Dijkstra

Gerdien Dijkstra