Over ons

Het Fonds ontwikkelt en investeert in grond-gebonden gemengde Natuurinclusieve Streekboerderijen met een omvang van minimaal 20 hectare. Deze Streekboerderijen voorzien in 60% van de voedselbehoefte van ongeveer 250 gezinnen die in de omliggende streek wonen.

                            

Het Fonds verwerft landbouw gronden en investeert in het erf van boerderijen én in de transitie naar natuur inclusieve landbouw. Zo creëert het Fonds ecologische, sociale en economische waarde.

 

Het Fonds ondersteunt bedrijven die bijdragen aan een gezond ecosysteem en een rendabele voedselproductie. Deze doelen zijn leidend in het maken van plannen, de monitoring van de plannen en in de leer -en ontwikkelingsomgeving. Een gezond ecosysteem impliceert een dynamisch zelfregulerend vermogen van de natuur, biodiversiteit (boven en ondergronds) en een circulaire streekeconomie.

 

Vanuit deze benadering stelt het Fonds voor de komende generaties landbouwgronden veilig als leverancier van gezonde voeding voor Streekbewoners.

 

De Streekbewoners zijn direct betrokken bij de Streekboerderijen via een internet platform voor afstemming, interactie en communicatie tussen streekbewoners en de Streekboeren. De waarde van de Streekboerderij wordt uiteindelijk bepaald door de mate waarin Streekbewoners zich verbonden voelen met de Streekboeren en de waardering van producten die op hun bord terecht komen. Het geld voor een groot deel van de voeding blijft zo binnen de streek circuleren en draagt bij tot de versterking van de streekeconomie.

De mensen

L1005843

Coen van Beuningen

L1005847

Frank van Beuningen

L1005850

Pieter Veen

L1005856

Jeske Erlings

L1005858

Maarten van Beuningen