Meteen naar de inhoud

FNS netwerk organisatie

Het Fonds Natuurinclusieve Streekboerderijen BV is in 2016 opgericht door landbouweconoom Coen van Beuningen.

Statutaire doelen:

  • Streekbewoners en agrarische producenten binden middels tweezijdige afstemming binnen de mogelijkheden van het betreffende ecosysteem en binnen de overeenkomstige streekmarkt
  • Natuurlijke principes (incl. bodem- en biodiversiteitsontwikkeling) benutten
  • Energieverbruik en C02 emissie minimaliseren
  • Arbeidsinzet optimaliseren.
  • Bedrijfseconomische kringlopen sluiten.
  • Transparant communiceren

Via de dochterondernemingen  neemt het Fonds als vennoot deel in streekboerderijen, o.a. VoF BoerInNatuur en VoF Veld en Beek. De directie van het Fonds bestaat uit landbouweconoom Coen van Beuningen, rentmeester (in opleiding) Frank van Beuningen, en regeneratief ondernemer Iwein Fuld. De directie wordt inhoudelijk ondersteund door landschapsarchitect Pieter Veen (Circular Landscapes) en Bart van Beuzekom (SCAVE.World) en het secretariaat wordt gevoerd door Jeske Erlings.

Voor certificering met de ONCRA methode werken we samen met Climate Cleanup Foundation. Voor teeltadvies, monitoring en bedrijfsbegeleiding werken we samen met Agroforestrysupplies, Louis Bolk Instituut en de Wageningen Universiteit. Daarnaast heeft het Fonds  adviseurs op het gebied van productontwikkeling, marketing, juridische zaken en communicatie. Zo kunnen we altijd maatwerk leveren voor de specifieke situatie van elke streekboerderij. In de aanloop periode  investeert het Fonds met eigen vermogen in de vorm van aandelen. Het aandelenregister wordt bijgehouden door notariskantoor Van Buttingha Wichers in Den Haag, tevens juridisch adviseur. 

“Lokaal voedsel is een van de meest veelbelovende oplossingen voor de drie grootste crises van deze tijd. Het fonds ziet dat haarscherp, en zet daar vol op in. In mijn ogen zijn dergelijke investeringen het meest logisch en het meest renderend. We investeren zo immers direct in de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.”

Iwein Fuld, regeneratief ondernemer Voedselboskabouters