Pieter Veen

Pieter Veen

Ik ben in 1988 afgestudeerd als landschapsarchitect aan de Wageningen Universiteit. Al meer dan 30 jaar werk ik aan de inrichting van het landelijk en stedelijk gebied. In 2015 ben ik begonnen met mijn eigen bureau Circular Landscapes. Ik help ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden om (samen) duurzame plannen te maken en deze ook tot uitvoering te brengen. De verduurzaming van onze voedselvoorziening heeft daarbij mijn bijzondere interesse, van stadslandbouw tot regionale voedselstrategie. Want landbouw heeft door de eeuwen heen het landschap gevormd en verbindt de mensen op een heel directe manier met hun omgeving. Het Fonds Natuurinclusieve Streekboerderijen geeft hier heel op een praktische en tegelijkertijd ambitieuze manier invulling aan. Daarom ben ik in 2019 graag toegetreden tot het bestuur van het Fonds.