Streekboerderijen

Het Fonds ontwikkelt en investeert in grondgebonden gemengde Natuurinclusieve Streekboerderijen met een omvang van ca. 25 hectare.

Deze Streekboerderijen voorzien in 60% van de voedselbehoefte van ongeveer 250 gezinnen die in de omliggende streek wonen. De Streekboerderijen leveren naast veilige voeding ecologische, maatschappelijke en economische waarden.

 

Denk aan zich ontwikkelende landschappen, grotere biodiversiteit, verbinding tussen streekbewoners en streekboerderijen, economische activiteiten.

Aangesloten streekboerderijen

Veld & Beek

De natuurinclusieve biologische StreekBoerderij Veld en Beek aan de Zuid-Veluwerand heeft zich in de afgelopen 5 jaar ontwikkeld tot een repliceerbaar model. De arbeidsinzet in de uitvoering komt van zelfstandige ondernemers in verschillende samenhangende activiteiten: melk- en vlees-veehouderij, gewassenteelt, verzuiveling en distributie. De kringlopen in dit gemengde grondgebonden bedrijfstype worden in toenemende mate gesloten en de externe inputs worden beperkt tot zaden, plantmateriaal, veevoer-complementen en zuivel-ingrediënten. Verliezen, afval en transportkosten worden gereduceerd inclusief CO2-uitstoot ten gevolge van verbruik van fossiele energie. Om ook de bedrijfseconomische kringlopen te sluiten moet aan minimale schaaleisen voldaan worden.

De Streekboerderij Veld & Beek is op dit moment geen onderdeel van het Fonds maar zal op termijn in het Fonds worden ingebracht.

de maashorst boerderij

Maashorst

BoerInNatuur ligt midden in natuurgebied de Maashorst op een aantal oude bolle akkers omzoomd door bossen, heide en een beek.

 

De Streekboerderij is in het voorjaar van 2017 gestart en bevindt zich  in de opstartfase en richt zich op zuivel en voedselbos.

 

De melkveehouderij is klein van omvang met 15 tot max 30 melkkoeien, maar groot in diervriendelijkheid. Alle weide en akkers zijn tevens in gebruik voor heggen en rijen van voedselproducerende bomen.

Dit past bij het kleinschalige en diverse landschap en versterkt de biodiversiteit. De noten, vruchten, fruit en graan worden verwerkt tot muesli en sap, voor Uden en omgeving. BoerInNatuur doet wat zijn naam zegt en wil die naam waar maken!