Windsingels in het landschap en het microklimaat

wind in het landschap

Met de aanplant van meerjarige gewassen die als windsingels fungeren ontstaat een microklimaat. De afstand tussen de windsingels bepaalt het microklimaat voor de tussenliggende grassen en kruidachtige gewassen. De synergie tussen die gewassen en het vee wordt met een zorgvuldige planning geoptimaliseerd.

De grafieken hierboven laten zien dat er winst is te halen bij afstanden van 9-12 meter, omdat zo windschade vermeden wordt. Voorbeelden hiervan:

  • Voldoende schaduw heeft een positief effect op het welzijn en de melkopbrengst van koeien.
  • De diep wortelende meerjarige planten brengen mineralen omhoog voor de oppervlakkig wortelende weide-planten.
  • Windsingels creĆ«ren luwte waarin dieren en kruidachtige gewassen floreren