Gezond voedsel produceren in een
aantrekkelijk landschap

Het Fonds Natuurinclusieve Streekboerderijen streeft naar een circulaire voedselproductie in een biodivers landschap. We hebben hiervoor een praktisch bedrijfsmodel ontwikkeld, op basis van natuurlijke kringlopen en meerjarige gewassen. We ondersteunen deelnemende streekboeren met een uitgebreide leeromgeving en investeren actief mee in de bedrijfsontwikkeling.

 

Veld en Beek en BoerInNatuur zijn de eerste demonstratiebedrijven die volgens deze principes zijn opgezet. De bedoeling is dat er meer bedrijven volgen.

Biodivers landschap

Streekboerderijen bestaan uit een mix van voedselbossen, heggenlanden en bosweiden. Door de grote variëteit aan bomen en struiken en de kleinschalige afwisseling van landschapselementen wordt veel zonlicht ingevangen en is de biodiversiteit maximaal. Dit vergroot de veerkracht en productiviteit van het ecosysteem, inclusief bodem. In vergelijking met gangbare monoculturen zijn streekboerderijen niet alleen soortenrijker, maar ook aantrekkelijker voor recreatie en educatie. Voor elk bedrijf maken we een zorgvuldig landschapsontwerp, afgestemd op de vraag, de ondernemer en het gebied.

Duurzaam voedsel

De diepwortelende meerjarige gewassen verrijken de bodem en produceren voedsel voor mens en dier, waaronder een rijke oogst aan noten en fruit. Dat noemen we agroforestry. Op grondgebonden wijze worden koeien, kippen en varkens gehouden. Die spelen een essentiële rol in het landschapsbeheer en de nutriëntenkringloop, en ze leveren biologische eieren, melk, zuivel en vlees. Voedsel beschouwen we als één van de ecosysteemdiensten die de natuur ons te bieden heeft. Door die diensten optimaal te benutten, kunnen externe inputs en kosten omlaag en kan zonder de bodem uit te putten een volwaardig en gevarieerd voedselpakket aangeboden worden aan streekbewoners.

Streekboerderijen

Het Fonds heeft inmiddels twee demonstratiebedrijven opgezet: Veld en Beek in Renkum en BoerInNatuur op Slabroek bij Uden. Hier worden natuurinclusieve voedselproductie en agroforestry in de praktijk gebracht. Beide bedrijven werken biologisch vanuit een integrale systeembenadering. Producten worden op de boerderij verwerkt en grotendeels in de streek afgezet aan vaste klanten. Beide bedrijven zijn nog volop in ontwikkeling, maar de resultaten zijn veelbelovend. Met 20 à 25 ha kunnen ze 250 gezinnen dagelijks voor tenminste 60% in hun voedselbehoefte voorzien en leveren ze inkomen voor 2 of 3 fte’s.

Ondernemers gezocht

Ben jij een gedreven voedselondernemer met hart voor de natuur en ben je op zoek naar een geschikte plek? Heb je een landgoed of een landbouwbedrijf en wil je het anders gaan doen? Dan is het Fonds misschien interessant voor jou. We kunnen grond en opstallen verwerven en ondersteuning bieden in boerderij-ontwerp en meerjarige aanplant. We werken graag samen met ondernemers in het hele traject van eerste haalbaarheidsstudie tot concreet bedrijfsplan en jaarlijkse monitoring. Daarvoor hebben we een leeromgeving opgezet, samen met het Louis Bolk Instituut en WUR. Eigen waarnemingen en praktijkervaringen staan centraal, en deze worden uitgewisseld met andere ondernemers in ons kennisnetwerk.

Organisatie

Het Fonds Natuurinclusieve Streekboerderijen BV investeert in gronden, meerjarige aanplant, opstallen, installaties en bedrijfsondersteuning. Het Fonds trekt hiervoor kapitaal aan bij ideële familiefondsen.

De directie van het Fonds bestaat uit landbouweconoom Coen van Beuningen, planoloog Frank van Beuningen en landschapsarchitect Pieter Veen. Secretaris is Maarten van Beuningen.

 

Het Fonds heeft een aantal vaste toezichthouders en adviseurs, waaronder het Louis Bolk Instituut en Fruitzforlife.

Verbinden door veilig voedsel
We verbinden streekbewoners en betrokkenen door levering van gezond en veilig voedsel afkomstig uit een gewaardeerd natuurlijk landschap.
Natuurlijke principes
We benutten natuurlijke principes in het ecosysteem: (micro)biodiversiteit, synergie, zelfregulering en weerstandsvermogen.
Streekeconomie
We ontwikkelen een Streekeconomie in dynamisch evenwicht en verminderen extern grondstoffengebruik, uitstoot en afval.
Optimalisatie arbeidsinzet
We optimaliseren de arbeidsinzet, bijvoorbeeld door combinaties van mechanisatie, automatisering en schaalvergroting.
Milieu
We minimaliseren het energieverbruik en CO2 emissie uit fossiele energie
Communicatie
We communiceren doel- en praktijk gericht
Humane waarden
We vermeerderen de humane waarden in leertrajecten, we monitoren en borgen deze.